Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Microeconomia

Resum

La teoria microeconòmica es basa en un conjunt de supòsits coherents que tenen per objecte proporcionar als agents econòmics models sistemàtics i realistes de presa de decisions que ens permeten analitzar situacions socioeconòmiques com les assignacions de mercat, el procés de negociació o els problemes d'elecció social. Aquesta assignatura presenta les eines fonamentals que es necessiten per a analitzar aquestes situacions. Primer ens centrem en el problema de la decisió del consumidor (teoria del consumidor) amb una informació fefaent; a continuació, passem als entorns estocàstics i introduïm els resultats més fonamentals de la Teoria de la Decisió sota el risc i la incertesa. Aquestes eines estableixen les bases per a l'anàlisi del model de mercat bàsic, el model de mercat perfectament competitiu que s'analitza des d'una perspectiva d'equilibri general. L'assignatura finalitza amb la presentació dels principals resultats de l'economia del benestar, als quals segueixen els fonaments de la Teoria de l'Elecció Social.