Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Integració monetària i financera

Resum

L’objectiu d’aquesta assignatura és dotar a l’alumnat d’una comprensió crítica de les qüestions econòmiques en el debat sobre la integració financera i monetària, fent especial èmfasi en la zona euro. L’assignatura proporciona una mescla de informació descriptiva, teoria i anàlisi empírica. També s’insisteix en les qüestions econòmiques, però aquestes qüestions s’estudien en el seu context polític i social. L’anàlisi teòrica forma part essencial de la matèria i requereix un nivell mitjà de coneixements en micro i macroeconomia. Es para esment a les àrees de política en les quals la coordinació de la UE ha avançat més: la integració monetària i fiscal i el mercat interior. Es té com a principal objectiu proporcionar fonaments bàsics per a analitzar els efectes econòmics dels processos de integració monetària, utilitzant com a estudi de cas l’experiència europea. Aquesta teoria abraça tant la teoria com la pràctica.