Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

• Llicenciats/diplomats/graduats en Economia, Administració d'Empreses, Negocis Internacionals o titulacions semblants.
• Llicenciats/diplomats/graduats en altres titulacions, que hagen realitzat estudis rellevants vinculats a l'àmbit de l'economia i els negocis, preferentment amb perfil internacional.
• Llicenciats/diplomats/graduats en altres titulacions, amb experiència professional significativa en l'àmbit de l'economia i els negocis, preferentment amb perfil internacional.
• Llicenciats/diplomats/graduats en altres titulacions tècniques o quantitatives, com enginyers, matemàtics, físics, etc.