Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Electrònica Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44276 Anàlisi exploradora de dades 3 Obligatori Veure fitxa
44284 Compatibilitat electromagnètica en sistemes industrials 2 Obligatori Veure fitxa
44287 Control de sistemes industrials 2 Obligatori Veure fitxa
44289 Dispositius electrònics 2 Obligatori Veure fitxa
44278 Filtrat digital 3 Obligatori Veure fitxa
44288 Interfícies electròniques per a sensors 3,5 Obligatori Veure fitxa
44292 Pràctiques externes 6 Obligatori Veure fitxa
44277 Processat de la senyal 3 Obligatori Veure fitxa
44279 Processat digital de senyals en temps real 3 Obligatori Veure fitxa
44282 Propagació per suport físic 4 Obligatori Veure fitxa
44291 Projectes 3 Obligatori Veure fitxa
44285 Sistemes d'instrumentació industrial 1,5 Obligatori Veure fitxa
44286 Sistemes electrònics industrials per a la conversió energètica 4 Obligatori Veure fitxa
44280 Sistemes maquinari de processat de la senyal 3 Obligatori Veure fitxa
44283 Sistemes integrats 5 Obligatori Veure fitxa
44281 Tecnologies de les comunicacions 5 Obligatori Veure fitxa
44290 Treball fi de màster 7 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives