Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Electrònica Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 25

Crèdits optatius: 25

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2125

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del màster: www.uv.es/mscasmt

Places ofertes de nou ingrés: 20

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Escola Tècnica Superior d'Ingeniería (ETSE)

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès

Universitats participants: Universitat de València i Universitat Pompeu Fabra

Comissió de Coordinació Acadèmica Baltasar Beferull Lozano (Director)
Santiago Felici Castell
Enrique Navarro Camba
Juan José Pérez Solano
Carmen Botella Mascarell
Joaquín Julio Debón Domingo (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix formació avançada en totes les facetes de les telecomunicacions modernes, tant en l’àmbit de la investigació fonamental (orientada a la recerca de nous resultats teòrics de gran rellevància, i també a la creació de noves línies d’investigació), com en l’àmbit de la investigació aplicada (orientada a la transferència tecnològica d’alta qualitat). El programa formatiu facilita l’eixida professional dels graduats com a científics o tecnòlegs dins de grups de treball i investigació transnacionals en parcs cientificotecnològics, en empreses de base tecnològica i en universitats i instituts d’investigació. Així, proporciona les eines i metodologies necessàries per difondre de manera efectiva els resultats i els coneixements adquirits, a fi de millorar la transferència tecnològica.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Matemàtica Computacional

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: mscasmt-info@uv.es