Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Electrònica Logo del portal

Pràctiques externes

Procediment general para la gestió de les pràctiques formatives en empreses i entitats de los postgraus
(A concretar con los responsables académicos del postgrado)

Tasques:

 1. Establiment de les condicions de les pràctiques (formulari remès) per la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Postgrau i comunicació a ADEIT.
 2. Informació als estudiants sobre les condicions de les pràctiques.
 3. Presentació de les sol·licituds pels estudiants en la web: http://www.adeit.uv.es/pf/inscripciones/ y en su cas dels “Autopracticums”
 4. Informació als professors tutors per part de la direcció del postgrau.
 5. Promoció: informació a les empreses i entitats i obtenció de les places de pràctiques.
 6. Valoració de les pràctiques ofertades per la CCA.
 7. Asignació dels estudiants a les pràctiques.
 8. Formalització dels acords de pràctiques.
 9. Seguiment i evaluació de les pràctiques.

Calendari

 • 1 d'Octubre
 • 1 d'Octubre
 • 1 d'Octubre
 • 1 d'Octubre
 • 1 d'Octubre
 • 1 de Novembre
 • 1 de Novembre
 • 10 de Novembre
 • 10 de Novembre

Perfil de l'estudiant:

 • Nombre d'alumnes i perfils de pràctiques del seu interès: 10 alumnes. Perfil d'Enginyeria Electrònica
 • Titulacions: Enginyer Tècnic, Enginyer Superior o Físic
 • Poblacions: Comunitat Valenciana

L'objetiu principal de les pràctiques externes en una empresa, és donar a conèixer a l'alumne el món laboral. A més d'aquest objectiu principal, mitjançant les pràctiques externes s'infon al alumne la capacitació necessària per a complir amb aquests altres objectius generals:

 • Aplicar les competències adquirides durant el Màster a l'activitat professional.
 • Treballar en grup en ambient laboral.
 • Facilitar la empleabilitat dels alumnes de MÀSTER.
 • Valorar la formació adquirida per la empleabilitat.

Com objetius específics caldria destacar els següents:

 • Diseny de productes electrònics.
 • Participació en projectes de I+D+i en empreses.
 • Desenvolupament de sistemes electrònics industrials.
 • Adquisició i tractament de senyals per al control de sistemes electrònics.
 • Realització de qualsevol tarea en els processos de diseny i desenvolupament de productes electrònics.
 • Resolució de problemes en els sistemes electrònics.
 • En aquest Màster de caràcter professional, se subministra als alumnes les competències necessàries per desenvolupar nous productos electrònics, així com per dirigir i coordinar qualsevol tipus de projecte de I+D+i relacionat amb l'electrònica.