Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Electrònica Logo del portal

  • CG1: Considerar el context econòmic i social en les solucions d'enginyeria sent conscient de la diversitat i la multiculturalitat, i garantint la sostenibilitat i el respecte dels drets humans i de la igualtat home-dona.
  • CG2: Dissenyar un sistema, component o procés que complisca unes especificacions des de diferents punts de vista: electrònic, econòmic, social, ètic i mediambiental.
  • CG3: Demostrar una comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i el domini de les habilitats.
  • CG4: Realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
  • CG5: Ser capaç de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural dins una societat basada en el coneixement.