Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Electrònica Logo del portal

  • CE1: Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l´enginyeria electrònica i, en particular, els de tractament del senyal, sistemes digitals i de comunicacions i electrònica industrial.
  • CE2: Capacitat per dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
  • CE3: Capacitat per a la modelització matemàtica, càlcul i simulació en tots els àmbits relacionats amb lenginyeria electrònica i camps multidisciplinaris afins. En especial, els de tractament del senyal, sistemes digitals i de comunicacions i electrònica industrial.
  • CE4: Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics relacionats amb l'enginyeria electrònica.
  • CE5: Identificar, formular i resoldre problemes dels sistemes electrònics industrials.
  • CE6: Capacitat per realitzar l'especificació, la implementació, documentació i posada al punt d'equips i sistemes electrònics, d'instrumentació i de control, considerant-ne tant els aspectes tècnics com les normatives reguladores.
  • CE7: Conèixer les tècniques avançades d'anàlisi de dades.
  • CE8: Capacitat per analitzar, especificar i dissenyar sistemes de tractament digital de senyals, des de la seua concepció fins a la seua implementació en sistemes maquinari de temps real.
  • CE9: Conèixer les tècniques avançades de modulació de senyals digitals i el disseny dels sistemes electrònics de comunicacions.
  • CE10: Conèixer les tècniques avançades per a la propagació de senyals i dades mitjançant suport físic, posant una atenció especial en lestudi de casos pràctics i en el disseny de circuits de microones mitjançant línies de transmissió.