Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Electrònica Logo del portal

Els perfils d’ingrés recomanats corresponen als perfils formatius dels següents plans d’estudis (segons el catàleg de titulacions universitàries oficials RD 1497/1987): enginyeria tècnica (industrial, telecomunicació), enginyeria industrial (enginyers mecànics, enginyers elèctrics i enginyers en automàtica i electrònica industrial), llicenciatura en Física, enginyeria Informàtica, enginyeria de Telecomunicació.
També hi poden tenir accés els estudiants de grau dels títols que es configuren en el marc del nou Decret, amb un perfil acadèmic semblant al dels títols esmentats més amunt.
En tot cas, el perfil d’ingrés ha de contenir coneixements fonamentals en anàlisi de circuits i sistemes lineals, electrònica analògica i electrònica digital.

Quant al perfil personal dels estudiants, s’hi adapten millor les persones que desitgen aprofundir amb rigor els coneixements i les habilitats que es requereixen per a especialitzar-se en les àrees descrites, tant per a l’orientació professional com per a la iniciació a les tasques d’investigació. Així, haurien de tenir una afinitat amb l’electrònica com a motor en amplis sectors socioeconòmics, i en especial com a contribució essencial en sectors estratègics industrials.