Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Mèdica Logo del portal

  • Facultat de Física

Presentació

El procés de Bolonia destaca, entre els seus compromisos de major transcendència, l'establiment, en tots els països europeus, d'un nivell d'estudis de Postgrau en el qual s'integren, coordinadament, els ensenyaments conduents a l'obtenció del Títol de Màster i del Títol de Doctor. Aquests ensenyaments estan orientades a possibilitar a l'alumne una formació avançada, de caràcter especialitzat, en un determinat àmbit científic, tècnic o artístic, o bé a promoure la seua formació en tasques investigadores. S'afavoreix, a més, la col·laboració entre departaments d'una mateixa universitat i entre universitats, espanyoles i estrangeres, perquè puguen organitzar conjuntament programes de postgrau conduents a l'obtenció d'un mateix títol o d'una doble titulació oficial de Màster i Doctor.

En Espanya, així com a Europa, el camp de les aplicacions de la física a les ciències de la salut, ja siga en l'aspecte del funcionament bàsic d'organismes vius com en el desenvolupament de tècniques de diagnòstic i teràpia, està adquirint una forta rellevància. De fet, els físics són requerits cada vegada més en tots els àmbits relacionats amb la sanitat: la indústria relacionada, els serveis de electromedicina, radiodiagnòstic i radioteràpia dels hospitals i la pròpia administració sanitària.

La Física Mèdica s'ocupa de proporcionar la base científica per a la utilització de les noves tecnologies de diagnòstic i teràpia (radiologia convencional, computeritzada i digital, ressonància magnètica, tomografia, acceleradors de partícules, etc.), d'establir criteris per a la utilització correcta dels partícules, etc.), d'establir criteris per a la utilització correcta dels agents físics que empra la medicina (radiacions ionitzants, microones, làser, etc.), de marcar criteris per a la protecció radiològica dels treballadors i els pacients, de participar en el disseny d'instrumentació auxiliar i d'establir normes per a la mesura de moltes variables biològiques. Afortunadament, l'ús de les més modernes tècniques de diagnòstic i teràpia en medicina està estès en el sistema sanitari. Quasi invariablement el desenvolupament d'aquestes tècniques està lligat a la física. Així, en tots els hospitals espanyols treballen radiofísics, que manegen l'equipament més modern i vetlen pel seu estat i funcionalitat. Però també el concurs de físics experts en física mèdica és necessari en empreses de comercialització i en tots els àmbits que, d'una o altra forma, tenen relació amb l'ús de la física en medicina.

Respecte a les iniciatives en la Unió Europea relacionades amb el Màster de Física Mèdica, podem dir que el procés de convergència dels estudis s'està realitzant en major o menor grau en tots els països, sobretot els escandinaus, Regne Unit, França i els Països Baixos. En concret, en el Regne Unit els plans d'estudi tradicionals s'adapten quasi perfectament als requisits de Bolonya (3 anys de Bachelor i 1 o 2 de Màster). Atès que en aqueix país existeix molta tradició acadèmica de la Física Mèdica (reglada en màsters) no és d'estranyar que ràpidament oferisquen un títol oficial europeu.

Espanya és un dels pocs països europeus que no conta amb un ensenyament reglat per a aquesta disciplina. Actualment, aquesta es realitza en la pròpia indústria, en els mateixos hospitals o en departaments universitaris. Tot això de forma molt aïllada ja que en la universitat hi ha molt pocs grups que realitzen investigació en aquesta matèria.

Els físics realitzen en els hospitals tasques concretes de tipus assistencial com són la planificació de tractaments amb radiacions, el control dels equips de radiologia, el disseny i control de les instal·lacions radiològiques, el control del personal i de les zones exposades a radiacions, etc. Aquestes tasques estan legislades des que es va crear el programa d'accés a Físic Intern Resident. El Reial decret 220/1997, de 14 de febrer, crea i regula l'obtenció del titule oficial d'Especialista en Radiofísica Hospitalària, a partir d'una formació reglada de postgrau, de naturalesa teòric-practica, sent imprescindible desenvolupar els aspectes pràctics a través d'un sistema de residència en hospitals, amb un període formatiu de tres anys consecutius, a través del com s'obté l'especialitat de Radiofísic Hospitalari que faculta per al desenvolupament professional de les tasques abans esmentades.

Per a accedir a les diferents unitats docents acreditades per a la formació d'Especialistes en Radiofísica Hospitalària és necessari superar una prova de caràcter nacional dependent del Ministeri de Sanitat i Consum que selecciona als aspirants (llicenciats en Física o un altre titule superior en disciplines científiques i tecnològiques).

El Màster en Física pretén formar als seus alumnes en els aspectes físics i tecnològics que es necessiten com base per a aprofundir en el camp de Física Mèdica. Hem de ressaltar que aquest màster no proporciona una formació d'Especialista en Radiofísica Hospitalària, formació que només pot arribar-se a a través del sistema de residència hospitalària. La formació dels nostres alumnes està orientada a aprofundir en la física de les radiacions (ionitzants i no ionitzants) en la seua aplicació a la medicina que permeta, a llicenciats amb formacions diferents, estar en bones condicions per a superar la prova nacional d'accés a la formació d'especialistes.