Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2141

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/master-fisiologia

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Medicina i Odontologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Rosario Salvador Palmer (Directora)
Mª Carmen Gómez Cabrera
Mª Dolores Mauricio Aviñó
Carlos Romá Mateo
Ángel Luis Ortega Alcañiz
Carmen Patricia Gracia Calandín (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El continu avanç de la investigació en l’àrea de les ciències de la salut, i més concretament en la fisiologia, fa necessària la formació d’investigadors especialistes en aquest camp. Per això, el Màster en Fisiologia per la Universitat de València està dedicat a l’aprofundiment en els aspectes més actuals de la investigació en fisiologia i posa l’èmfasi en els temes relacionats amb l’experiència i especialització del professorat que l’imparteix. L’objectiu bàsic del màster és proporcionar als estudiants una formació investigadora en el camp de la fisiologia que els permeta l’exercici de la seua tasca professional en un àmbit general i amb les competències que els proporcionen els estudis del màster. El màster posseeix orientació investigadora, de manera que, amb la formació rebuda, els titulats i titulades podran accedir a llocs de treball en centres d’investigació relacionats amb l’àrea de la salut, o bé podran continuar la seua formació investigadora amb la realització de la tesi doctoral dins el programa en fisiologia, per iniciar una carrera acadèmica a la universitat, on cal assenyalar que la fisiologia està present en un gran nombre de titulacions actuals.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Fisiologia

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: mfisiologia@uv.es