Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

El Departament de Fisiologia, amb les seues instal·lacions en la Facultat de Medicina i Odontologia i en la Facultat de Farmàcia, juntament amb els Hospitals Universitaris, compta amb els recursos adequats per a garantir el desenvolupament de les activitats formatives planificades, observant els criteris d'accessibilitat i disseny per a tots.

Laboratoris i seminaris

El Departament de Fisiologia està dotat de laboratoris propis de recerca, tant en la Facultat de Medicina i Odontologia com en la Facultat de Farmàcia, amb un total d'uns 925 m2, així com en la Unitat Central de Recerca, on es desenvolupen algunes de les línies de recerca dels equips del Programa. També disposa de 3 seminaris en la Facultat de Medicina i 1 en la de Farmàcia propis.
Així mateix, es disposa de tota la infraestructura d'ambdues Facultats quant a aules, seminaris, aules d'Informàtica, aula de lliure accés, aula d'ús polivalent, aula magna i saló de graus, així com els laboratoris de recerca d'altres departaments amb els quals es col·labora habitualment.

Biblioteca – Hemeroteca

En la Facultat de Medicina i Odontologia està situada la Biblioteca de Ciències de la Salut “Pelegrí Casanova”, l'Hemeroteca de la qual posseeix fons des de 1900 fins a l'actualitat.
La Biblioteca i Hemeroteca han sigut remodelades, dotant-les d'àmplies àrees de consulta bibliogràfica, tant per a revistes en paper com a electròniques.
L'Hemeroteca té subscrites més de 400 revistes mèdic-científiques en paper, sent els últims cinc anys d'accés directe en la sala. A més, l'Hemeroteca està subscrita a més de 4.000 revistes electròniques de Ciències Biomèdiques, als textos complets de les quals poden accedir online tot el professorat i alumnat de la Universitat de València.
La Facultat té instal·lada una xarxa WiFi pròpia que facilita l'accés, entre uns altres, als recursos electrònics de l'Hemeroteca. Disposa, a més, de dues àmplies sales de lectura.
La Biblioteca és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Té ordinador adaptat amb programari específic per a deficiències sensorials i posseeix un protocol per a mesures facilitadores en gestió del préstec per a estudiants amb discapacitat.

Unitat Central de Recerca de Medicina (UCIM)

La Facultat de Medicina i Odontologia posseeix una instal·lació científica singular amb una extensió de més de 1700 m2 construïts. El projecte arreplega les instal·lacions necessàries per a dotar als investigadors de l'àmbit biomèdic d'un equipament adequat, centralitzat i ben coordinat, proper a importants centres hospitalaris, i dotat de les mesures de bioseguretat necessàries.
Està constituïda per un servei d'expressió de gens (plataforma Affymetrix), microscòpia confocal multifotón, tomografia per emissió de positrons (PET) per a animals d'experimentació, ressonància magnètica espectroscòpica, seqüenciació, RT-PCR, etc. Aquesta Unitat s'acompanya dels serveis complementaris necessaris per a donar suport als investigadors com: estabulari adaptat a la normativa actual, instal·lació per a radionúclids aprovada pel Consell de Seguretat Nuclear, laboratori de cultius cel·lulars i altres serveis comuns necessaris.
Les plataformes tecnològiques actualment instal·lades en la UCIM donen servei a investigadors d'àmbit local i autonòmic, però també a projectes de recerca de xarxes científiques nacionals, paneuropeas i americanes.
La UCIM té acords de col·laboració signats a través de la Universitat amb centres de recerca i hospitalaris d'àmbit nacional i amb fundacions científiques, com la Fundació per a la Recerca de l'Hospital Clínic Universitari de València o Genoma Espanya. Així mateix, té serveis específics de metabolómica on es poden refondre els serveis de ressonància magnètica espectroscòpica amb sistemes de gels en dues dimensions i PET, creant una unitat d'imatge molecular i metabolómica.

Hospitals Universitaris

En 1997, La Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i la Universitat de València van subscriure un Concert per a la utilització de les institucions sanitàries en la recerca i docència universitària (Resolució de 23 d'abril de 1997 de la Sotssecretaria del Secretariat del Govern i Relacions amb les Corts de la Consellería de Presidència de la Generalitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 2.982 de 30 d'abril de 1997) que s'adjunta, en compliment dels Reials decrets 644/1988, 1558/1986 i 1652/1991, referents a les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries.

Els Hospitals Universitaris de la Facultat de Medicina i Odontologia són:

  • Hospital Clínic Universitari
  • Hospital Universitari La Fe
  • Hospital General Universitari
  • Hospital Universitari Dr. Peset.

La Facultat de Medicina i Odontologia i la de Farmàcia compleixen plenament la normativa en matèria d'accessibilitat, observant els criteris d'accessibilitat universal i disseny per a tots, segons el que es disposa en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Tant ambdues Facultats com la pròpia Universitat de València, tenen subscrits diversos contractes de revisió i manteniment dels materials, equipaments i serveis disponibles en les mateixes.