Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

El Màster en Fisiologia de la Universitat de València va tenir la seua primera edició en el curs 2008-2009. Procedeix de l'anterior programa de doctorat, amb "menció de qualitat" des del curs 2004-05, i constitueix actualment el període de formació del Programa en Fisiologia, distingit amb "menció cap a l'excel·lència" pel Ministeri d'Educació.

El continu avanç de la recerca en l'àrea de les ciències de la salut i, més concretament, en la Fisiologia fa necessària la formació d'investigadors especialistes en aquest camp. Així, el màster en Fisiologia té com a objectiu bàsic el proporcionar als/les estudiants una formació investigadora en el camp de la Fisiologia que els permeta l'exercici de la seua labor professional en un àmbit general i amb les competències que les proporcionen els estudis del màster.

Així doncs, les assignatures i treball fi de màster que ho componen aporten als/les titulats/des les competències, relatives als coneixements teòrics i a les bases experimentals, que els capaciten per a realitzar la seua labor investigadora en els aspectes més innovadors i aplicats de la fisiologia cardiovascular, desenvolupament i envelliment, exercici físic, endocrinologia i metabolisme, fisiologia cel·lular, neurofisiologia, toxicologia, etc. Amb les seues implicacions fisiopatològiques. A més, es potencia: l'aprenentatge i maneig de la metodologia i les tècniques específiques de recerca en fisiologia, relatives tant a la instrumentació com al maneig de les dades experimentals i de les noves tecnologies digitals de tractament d'imatges, el desenvolupament de projectes amb idees pròpies i innovadores, l'elaboració memòries de treballs i la realització d'exposicions orals i escrites dels resultats de la seua recerca.

El màster es presencial i posseeix orientació investigadora, de manera que, amb la formació rebuda, els/les titulats/des podran accedir a llocs de treball en Centres de Recerca relacionats amb l'àrea de la salut, o bé podran continuar la seua formació investigadora, amb la realització de la tesi doctoral dins del Programa en Fisiologia, per a iniciar una carrera acadèmica en la Universitat, on cal assenyalar que la Fisiologia està present en un gran nombre de titulacions actuals, com poden ser, Medicina, Odontologia, Farmàcia, Biologia, Fisioteràpia, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Podologia, Veterinària, Logopèdia i Òptica i Optometria, entre altres.