Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

El Máster en Fisiologia té el seu origen en l'experiència prèvia adquirida pel professorat del Departament de Fisiologia en l'antic Programa de Doctorat amb Menció de Qualitat denominat también “Fisiologia”, del que prové i que va començar a impartir-se en el curs acadèmic 1986-87, adaptant-se a les directrius indicades per la Universitat de València, a causa de la normativa associada a la implantació de nous plans d'estudi.

Des dels inicis del seua realització, el Programa de Doctorat “Fisiologia” de la UVEG va proporcionar magnífics resultats en: nombre de Tesis Doctorals defensades, Premis Extraordinaris de Doctorat, Tesi amb Menció Europea, publicacions científiques en revistes de prestigi internacional derivades de les Tesis, estades predoctorals i posdoctorals en centres internacionals i situació actual dels titulats egressats, entre altres indicadors (de fet, la formació rebuda ha permès que alguns dels egressats s'hagen integrat en Centres de Recerca i Universitats). El Departament de Fisiologia va tenir l'oportunitat de sol·licitar ja en el curs acadèmic 1995-96 la Menció de Qualitat per al llavors Programa 190-A, obtenint aquesta menciói la seua corresponent ajuda per part del Ministeri d'Educació i Ciència. Així mateix, en el curs 2004-05 va ser distingit també amb la menció de qualitat pel Ministeri de Ciència i Innovació (Ref. MCD2004-00413) segons Resolució de 22 de juny de 2004 de la Direcció general d'Universitats i ha anat obtenint les successives renovacions. Actualment és un "Programa distingit amb Menció cap a l'Excel·lència" pel Ministeri d'Educació.

Amb el canvi de la normativa de Doctorat, es va procedir a organitzar els estudis conduents a l'estructuració del Màster en Fisiologia per a la formació dels actuals llicenciats i futurs graduats interessats a adquirir les competències derivades de l'aprofundiment en l'aprenentatge de la Fisiologia i les seues tècniques de recerca. Per açò, es va realitzar la proposta d'implantació del Màster a la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat que va avaluar la proposta favorablement (Decret 31/2007 de 16 de març, DOGV 21 de març).

Amb tot açò, la primera edició del Màster en Fisiologia es va realitzar el curs acadèmic 2008-2009 i en el curs 2012-13 va rebre informe favorable en el procés de seguiment dut a terme per l'AVAP, de manera que tota aquesta experiència ens ha brindat conclusions molt positives respecte al seu interès per als futurs titulats.