Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Fisiologia Logo del portal

Sistema d'avaluació i qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LES ASSIGNATURES:

  • Examen escrit i/o elaboració d'un treball relacionat amb l'assignatura i/o avaluació contínua i/o memòries de pràctiques (segons assignatura): valoració sobre 10 punts.
  • En les assignatures amb pràctiques, l'assistència al 80% de les pràctiques és obligatòria.

Les assignatures s'aproven amb una nota igual o superior a 5 punts.

Assignatures amb pràctiques:
Mètodes de treball de laboratori en Fisiologia (43095)
Mètodes de tractament de dades en Fisiologia (43080)
Anàlisi digital de senyals i imatges en Fisiologia (43081)
Tècniques especials d'investigació cardiovascular (43083)
Complements formatius de fisiologia (43750)

Nota:EL MÀSTER ÉS PRESENCIAL, de manera que les classes presencials són molt importants i l'assistència a les mateixes té un gran valor d'aprenentatge. Ara bé, l'assistència a les classes teòriques no es valora en la qualificació de les assignatures, com pot veure's en l'apartat d'avaluació de les guies docents de les assignatures del màster, és decisió dels estudiants.