Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Migracions/ Master's Degree in Migration Studies Logo del portal

Université Catholique de Lille (França)

- Biblioteca i Hemeroteca. El ISL (Institut Social de Lille) compta amb una biblioteca – hemeroteca especialitzada en: sociologia, psicologia, psicologia social, salut, treball social, política social, dret i economia. Els alumnes matriculats al centre de recursos poden accedir via on-line a la base documental, que compta amb:

 • 6.500 llibres,
 • 130 revistes,
 • Memòries,
 • I registres històrics.

Ateses per personal de la universitat, conté llibres i revistes de caràcter especialitzat. Les característiques més rellevants de la biblioteca de la facultat de Psicologia són:

 •  350 llocs de lectura,

- Serveis generals: el campus ofereix a l'alumnat els següents serveis:

 • Servei d'Orientació
 • Atenció en la llar i Discapacitat
 • Relacionis Internacionals
 • Associacions esportives i estudiantils
 • Capella
 • Ofertes de treball
 • Salut: accés a un centre mèdic general, assistent social, psicòleg

Universitat Catholique de Lille (França)