University of Valencia logo Logo Master's Degree in Language and Literature Research Logo del portal

Blog

  • Mujer, traducción y censura

    Projecte Mute: Dona, Traducció i Censura

    13 december 2016

    El grup d’investigació en Comunicació Intercultural i Traducció (CiTrans) de la Universitat de València desenvolupa actualment una investigació mitjançant l’anàlisi de tota la traducció realitzada de novel·listes angleses del segle XX a l’espanyol amb el fi últim de contribuir a una història real del moviment traductològic quant a literatura anglosaxona de dones a Espanya, sovint apartades en aproximacions a una història de la traducció al nostre país.