Logo de la Universitat de València Logo Màster en Malalties Parasitàries Tropicals Logo del portal

El Doctorat en Parasitologia Humana i Animal té com a finalitat la formació avançada en les tècniques d'investigació i condueix a l'obtenció del títol oficial de doctor, que té validesa en tot el territori nacional, efectes acadèmics plens i constitueix el títol de major relleu acadèmic dins del nostre sistema educatiu. El Programa possibilita als estudiants l'adquisició de la metodologia d'investigació científica i l'aprofundiment en el coneixement de diversos temes en l'àmbit de la Parasitologia.

La rellevància acadèmica queda avalada per la procedència del programa de doctorat de la UV amb menció de qualitat "Parasitologia Humana i Animal", Resolució de 28 de maig de 2003, de la Direcció General d'Universitats en els programes de doctorat de les universitats públiques i privades sense ànim de lucre (BOE, 12-juny, 2003).

El Programa de Doctorat en Parasitologia Humana i Animal té dos períodes: de formació i d'investigació

El període de formació està format pel Màster en malalties parasitàries Tropicals. Aquest títol ha estat sotmès a verificació per l'ANECA. El període de formació, incloent l'accés i l'admissió al mateix, és competència de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València. L'òrgan encarregat de l'admissió d'estudiants és la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA)

El període d'investigació, incloent l'accés i l'admissió a aquest, és competència la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València. L'òrgan encarregat de l'admissió d'estudiants serà la Comissió de Coordinació Acadèmica del Doctorat (CCD)