Logo de la Universitat de València Logo Màster en Malalties Parasitàries Tropicals Logo del portal

  • Estudiants de laboratori

Les malalties parasitàries tropicals continuen sent un problema de control epidemiològic important a causa dels alts índexs de morbo - mortalitat mundial . De les 11 malalties prioritàries en la llista del Tropical Diseases Research ( TDX ) de l'Organització Mundial de la Salut ( OMS ) , 7 són parasitàries . A més d'aquestes, més de 400 espècies paràsites addicionals infecten l'home en els diferents continents , amb prevalences i intensitats esfereïdores . Les malalties parasitàries tenen devastadors efectes indirectes sobre la població afectada , essencialment nens , en generar retard en el desenvolupament físic i mental .

Alhora , els moviments poblacionals i l'alt grau d'immigració constitueixen una amenaça real a la salut pública en els països no tropicals . En els últims anys hem assistit a un important augment de fluxos migratoris internacionals que ha facilitat l'intercanvi de malalties considerades fins ara exclusives de països en vies de desenvolupament . Diàriament els nostres professionals sanitaris s'enfronten a malalties que fa uns anys eren tingudes per exòtiques o tropicals . A aquesta emergència de les malalties tropicals també contribueix el notable increment de viatgers espanyols a països tropicals .

Hi ha a Espanya una manca manifesta pel que fa a les malalties tropicals tant en nous mètodes diagnòstics , medicaments alternatius i criteris homogenis en el maneig dels pacients , així com en la formació de sanitaris . La globalització comporta , entre els seus elements positius , un major grau de solidaritat que ha fet que internacionalment es reprengui el concepte de malalties lligades a la pobresa . Així , des de fa dues dècades l'OMS coordina un programa sobre Investigació en Malalties Tropicals ( TDX ) que és el far de les prioritats en aquesta matèria . La Unió Europea ha tingut una sèrie de programes específics d'investigació sanitària en aquestes malalties : el primer va ser Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament ( STD ) , seguit pel programa International Cooperation ( INCO ) . A més , dintre del vigent Pla Marc segueixen havent línies prioritàries d'R + D destinades específicament a aquestes malalties d'origen parasitari .

És de destacar l'enorme complexitat de les malalties parasitàries (motiu pel qual mai s'ha pogut eradicar cap) , la qual ineludiblement i precisa d' un tractat i una aproximació totalment multidisciplinar de les mateixes . A més de les nombroses funcions que els especialistes en aquestes malalties exerceixen als països tropicals i subtropicals , també a Europa les necessitats són molt nombroses i diversificades : ( i) l'existència de malalties parasitàries autòctones , ( ii) les malalties emergents , ( iii ) la problemàtica dels immigrants procedents de països endèmics , ( iv ) els viatgers a països en vies de desenvolupament , ( v) la importació d'aliments i les noves modes culinàries transmissores d'aquestes malalties , (vi ) els canvis climàtics i globals que estan permetent que malalties d'altres latituds entren al continent europeu; ( vii ) les anàlisis d'aigües en parasitosi de transmissió hídrica , ( viii ) la cooperació internacional amb països en vies de desenvolupament , i ( ix) el bioterrorisme .

A la vista de tot el que s'ha enumerat resulta evident l'interès creixent de les malalties parasitàries . I és així com ho ha reconegut el Ministeri de Sanitat, a finançar el funcionament de l'anomenada Xarxa d'Investigació de Centres de Malalties Tropical- RICET - que amb l'objectiu científic de les " Malalties Tropicals : de la Genòmica al Control " s'ocupa gairebé exclusivament de les malalties parasitàries . La RICET està constituïda per diversos nodes (un dels quals amb representants de la UVEG ) pertanyents a comunitats autònomes diferents , A la Xarxa hi ha representació d'hospitals del Sistema Nacional de Salut que actuen com hospitals sentinella o de referència . La Comunitat Valenciana té precisament un gran interès en aquestes qüestions , tenint en compte de ser una de les comunitats que més immigrants allotja .

La rellevància acadèmica queda avalada per la procedència del programa de doctorat de la UVEG amb menció de qualitat" Parasitologia Humana i Animal" , Resolució de 28 de maig de 2003, de la Direcció General d'Universitats en els programes de doctorat de les universitats públiques i privades sense ànim de lucre ( BOE , 12- juny, 2003 ) i del Màster de l'Organització Mundial de la Salut ( Màster propi de la UVEG impartit des de 1987 fins a 2005) i el màster oficial de la UVEG titulat " Màster Internacional en Malalties parasitàries Tropicals " impartit des de 2005 fins al present curs .

Presentació