Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nutrició Personalitzada i Comunitària Logo del portal

Perfil d'ingrés

Criteris i valoració de mèrits per a l'admissió:
Atenent el perfil i els requisits d'admissió específics, l'ordre de preferència s'estableix en funció de les titulacions, i dins de cadascuna s'ordenaran en funció dels seus respectius expedients acadèmics:

 • 1. Graduats i/o diplomats en Nutrició Humana i Dietètica.
 • 2. Llicenciats i/o graduats en Farmàcia.
 • 3. Llicenciats i/o graduats en Medicina.
 • 4. Diplomats i/o graduats en Infermeria.
 • 5. Qualsevol altra titulació relacionada amb l'àrea de salut.

La selecció de candidats entre els que complisquen els requisits anteriorment indicats es farà mitjançant la valoració dels apartats següents:

 • a. Expedient acadèmic (70%).
 • b. Memòria explicativa i raonada de l'interès del candidat pel perfil del màster (10%).
 • c. Experiència professional (15%).
 • d. Coneixement d'idiomes (5%).

Baremació segons la titulació:

 • 1. Graduats i/o diplomats en Nutrició Humana i Dietètica. (x1)
 • 2. Llicenciats i/o graduats en Farmàcia. (x1)
 • 3. Llicenciats i/o graduats en Medicina. (x0.7)
 • 4. Diplomats i/o graduats en Infermeria. (x0.7)
 • 5. Qualsevol altra titulació relacionada amb l'àrea de salut. (x0.6)