Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nutrició Personalitzada i Comunitària Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2194

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/masternutricion

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Farmàcia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Jose Miguel Soriano del Castillo (Co-Director)
Carla Soler Quiles (Co-Directora)
Ana Frígola Cánoves
Amparo Alegría Torán
Houda Berrada Ramdani
Pilar Gómez Arce (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La especialización en Nutrición supone una opción de enorme interés y aplicación inmediata, considerando las claras implicaciones que tiene en el ejercicio de la profesión en el ámbito de la Salud con especial orientación a individuos y colectivos específicos: neonatal, infantil, envejecimiento, deportiva, embarazo, envejecimiento y patologías nutricionales, entre otras, que asumirán o ya están asumiendo en el sistema sanitario, por partes de diversos profesionales; incluyendo dietistas nutricionistas, farmacéuticos y médicos entre otros. L'especialització en Nutrició és una opció d'enorme interès i aplicació immediata, ateses les clares implicacions que té l'exercici de la professió en l'àmbit de la salut amb especial orientació a individus i col·lectius específics: neonatal, infantil, envelliment, esportiva, embaràs, envelliment i patologies nutricionals, entre altres, i la importància que assumiran o ja han assumit en el sistema sanitari diversos professionals: dietistes nutricionistes, farmacèutics i metges, entre altres. En el Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya s'assenyala que és previsible que es produïsca un increment de la necessitat d'assessorament dietètic i nutricional en l'àmbit de l'atenció primària (AP), tant a centres hospitalaris, com a centres sociosanitaris, i aquesta predicció és aplicable a totes les comunitats espanyoles, inclosa la Comunitat Valenciana. L'Ordre 66/2004, per la qual s'estableixen les directrius per a l'elaboració del pla integral de l'obesitat, la nutrició i l’activitat física (BOE 22-1-2004), i en la qual s’estableix la intervenció dels departaments de sanitat de les comunitats autònomes, provocarà, quan es desplegue, la necessitat de comptar amb la figura del dietista-nutricionista i d’altres professionals sanitaris. En l'àmbit hospitalari, l'Organització Mundial de la Salut va establir, en la 10a Assemblea Mundial de la Salut del 1974, que posteriorment va reafirmar el 1982, que tots els hospitals regionals (600-850 llits) i mitjans (70-150 llits) haurien de disposar de dietistes, i que aquests haurien d'estar en una proporció aproximada d'un dietista-nutricionista per cada 50 pacients. Paral·lelament, la tendència internacional en l'organització de la nutrició clínica se centra en els equips multidisciplinaris, integrats per metges, farmacèutics i professionals d'infermeria i dietètica, amb resultats clínics i econòmics positius. Si ho sumem a l'augment d’aquests professionals en l'àmbit esportiu, de la cooperació al desenvolupament, de la salut pública i comunitària i dels centres sociosanitaris i geriàtrics, ens permet albirar la necessitat d'una formació més especialitzada, com la que es dóna mitjançant aquest màster, que és el primer a Espanya que intenta abastar totes les possibilitats professionals d'aquest col·lectiu, tant en l'àmbit de la seua aplicabilitat a nivell personalitzat, com comunitari. El màster presentat té dos avantatges formatius. D'una banda, la nostra Universitat lidera a Espanya la formació assistencial amb pràctiques amb pacients a través de la Clínica Nutricional de la Fundació Lluís Alcanyís-Universitat de València, que és la primera d'aquestes característiques a escala nacional. D'altra banda, liderem, a Espanya, la formació educativa basada en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) aplicades a la nutrició, la dietètica i la dietoteràpia mitjançant els materials docents realitzats a través de la Convocatòria d'Innovació Educativa de la UV.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Ciències de l'Alimentació

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Fac.farmacia@uv.es