Logo UVUniversitat d'Alacantweb propia Logo del portal

Interès acadèmic, científic o professional

La paleontologia és una disciplina que estudia i interpreta el passat de la vida sobre la Terra a través dels fòssils. Inclosa dins de les ciències naturals, té un cos de doctrina propi i comparteix fonaments i mètodes amb la geologia i la biologia, amb les quals s'integra estretament. De fet, la paleontologia retorna a aquestes ciències els fonaments que li proporcionen en forma d’inputs o contribucions per a moltes altres àrees de la ciència a causa de l'àmplia gamma de possibles aplicacions de la recerca paleobiològica (evolució, biodiversitat, deriva dels continents, canvi climàtic…). Així, doncs, l'aplicació més habitual de la paleontologia és la contribució bàsica a altres ciències a través de la recerca de les restes fòssils.

Tot i això, la paleontologia té utilitat en moltes altres àrees (moltes no relacionades directament amb la geologia o la biologia), que a Espanya estan clarament infraexplotades en comparació a altres països europeus o de fora de l'entorn europeu (Estats Units, Canadà, Austràlia, etc.). Aquestes àrees inclouen, per exemple, l'aplicació de la paleontologia a prospeccions petrolíferes, de mineria i d'altres recursos geològics, la utilitat en enginyeria d'obra civil, en estudis d'impacte ambiental i canvi climàtic, en arqueologia, en palinologia forense, en palinologia mèdica, protecció del patrimoni natural i cultural, i en extensió a la societat (museística, divulgació, parcs temàtics).

L'objectiu d'aquest màster és proporcionar una base sòlida en el camp de la paleontologia aplicada que permeta els estudiants desenvolupar una carrera professional en qualsevol dels vessants de la paleontologia, i cobrir així una deficiència de professionals en aquest sentit al nostre país. Entre aquestes eixides professionals, destaquen l'ocupació o creació de treball autònom en centres i empreses de gestió i difusió del patrimoni natural, administracions públiques, empreses de prospecció i gestió de recursos geològics, consultories i seguiment d'obres (protecció del patrimoni paleontològic), auditories ambientals i ordenació del territori, cartografia geològica, museus, centres d'interpretació i divulgació paleontològica. El màster, a més, capacita els estudiants que ho desitgen per seguir una carrera investigadora o docent.