University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants del màster

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva i el curs d’actualització de competències directives establits en l’article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre. [2019/5453]

Huité. Formació per als qui posseïsquen un màster i títol de postgrau sobre direcció i gestió de centres docents

1. De conformitat amb la disposició addicional única del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre, les persones participants que estiguen en possessió d’un màster o títol de postgrau, expedits per organismes reconeguts per la CEICE, sobre direcció i gestió de centres docents, quedaran exemptes de la realització i l’avaluació de tots els mòduls a excepció del mòdul VI del projecte de direcció de l’annex III. No computaran a l’efecte d’assignació de places per a fer el curs complet els participants per aquest apartat.

2. Les persones que s’inscriguen per aquest apartat hauran d’acreditar la possessió del títol esmentat anteriorment aportant-lo en el tràmit d’inscripció. Únicament hauran de realitzar el mòdul VI del curs d’actualització de les competències directives i assistir a les sessions presencials que se’ls indiquen.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy