University of Valencia logo Logo Master's Degree in Policies, Administration and Management of Educational Organisations Logo del portal

  1. Assessorament als nivells polític, administratiu i pràctic per a l'orientació i aplicació de les seues respectives decisions i accions en funció dels coneixements més actualitzats sobre organització i gestió de sistemes i institucions educatives.
  2. Proporcionar formació contínua als docents que s'ocupen de la funció directiva o altres posicions de lideratge escolar de manera que els centres es vegen immersos en un procés permanent d'innovació.
  3. Impartir formació als sectors que assessoren, gestionen i/o administren funcions del sistema educatiu (direcció, supervisió, etc.) perquè siguen capaços de reconèixer i implementar polítiques de millora.