Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Psicopedagogia Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 43,5

Crèdits optatius: 33

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 7,5

Codi titulació: 2211

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/master-psicopedagogia

Places ofertes de nou ingrés: 50

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filosofia i Cièncias de l'Educació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Rosa María Bo Bonet (Co-Directora)
Andrés Payá Rico (Co-Director)
Clara Arbiol González
Rafael Marco Taverner
Elvira Martínez Besteiro
José Vidal Mollón
Emma Segrera Manzano (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Els coneixements psicopedagògics s’han concretat i consolidat els últims anys com un dels elements fonamentals de l’estructura de suport del sistema educatiu. De tal manera, que la Llei orgànica d’educació actual recull entre els principis de l’educació al nostre país l’“orientació educativa i professional dels estudiants”, l’“educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d’aquests” o el “foment de la igualtat efectiva entre home i dones”. Aquests plantejaments s’han desenvolupat amb molt major detall en la normativa que regula els centres docents de primària i secundària mitjançant la creació de comissions de coordinació pedagògica i dels departaments d’orientació. Tot això ha consolidat la figura del psicopedagog fins a convertir-la en un element fonamental de la intervenció amb els alumnes, fermament assentada en l’estructura del sistema educatiu. Les funcions del professional de la psicopedagogia se centren en els processos educatius d’orientació, ensenyament i aprenentatge. Aquests professionals acompleixen la seua tasca en un ampli ventall d’ocupacions, en l’entorn tant educatiu com sociolaboral.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Educació

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.filosofia.i.educacio@uv.es