Universitat de valènciaUJIMaster's Degree in Quality Management Logo del portal

Procediment / Procés

La posada en marxa de les pràctiques segueix la següent seqüència d'activitats

1.- En una reunió informativa als alumnes / as reben informació sobre l'especificitat del mòdul, aspectes administratius, etc. En aquesta reunió hi participen els coordinadors de la matèria pràctiques en empresa de la UV i l'UJI i un responsable del departament de pràctiques formatives de l'ADEIT.

2.- Posteriorment, s'elabora un llistat d'empreses, sent ADEIT l'encarregada d'establir el contacte amb les empreses col·laboradores. Si bé amb la supervisió de la coordinació de pràctiques i direcció del màster que avalua si les empreses estan duent a terme projectes dins l'àmbit de la gestió de la qualitat que siguin d'interès per ampliar els coneixements de l'alumne. El llistat d'empreses aquesta publicat al web de l'ADEIT., A l'apartat de pràctiques formatives dins de l'espai reservat per al màster en gestió de la a qualitat.

3.- El següent pas és l'assignació d'empresa i tutor acadèmic a l'alumne. Per això es convoca una reunió amb els alumnes i el coordinador de l'assignatura Pràctiques en Empresa. Prèviament els alumnes són coneixedors de la llista de les empreses col·laboradores i dels professors que tenen docència en l'assignatura i per tant són els tutors acadèmics. En aquesta reunió els alumnes trien empresa i tutor. El criteri que marca l'ordre per a la selecció és la nota mitjana ponderada de les assignatures impartides en el primer semestre acadèmic del màster, criteri acordat en CCA.

4.- A continuació, el coordinador de pràctiques envia a ADEIT el llistat que recull el nom dels alumnes, i l'empresa i tutor seleccionat.

5.- ADEIT sobre la base del llistat genera la documentació i l'envia al coordinador de pràctiques.

6.-Finalment, el coordinador convoca una reunió amb els alumnes i els fa lliurament de la documentació de pràctiques perquè puguin iniciar el procés de pràctiques formatives en empresa.

7.- El tutor / a acadèmic estableix un calendari d'entrevistes periòdiques amb els alumnes / es, on aquests han de donar compte de l'evolució de la pràctica. De la mateixa manera, el tutor / a acadèmic està en constant relació amb el tutor / a de l'empresa o institució per garantir el correcte desenvolupament de la pràctica, i compliment dels compromisos formatius i competències que ha d'adquirir l'alumne / a.