Universitat de valènciaUJIMaster's Degree in Quality Management Logo del portal

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

En l'assignatura Pràctiques en Empresa es pretén que l'estudiant conegui, a través de la seva participació activa en el desenvolupament de l'activitat d'una organització real, els primers passos que ha de seguir per poder aplicar a la realitat alguna de les eines, models o metodologies apreses al llarg del curs acadèmic.
La selecció de les empreses col·laboradores es realitza a través del departament de pràctiques de ADEIT (UV) i el seu homòleg a l'UJI, sent supervisat tot el procés per les coordinadora responsables de l'assignatura i per la direcció del màster.