Logo de la Universitat de València Logo Màster en Traducció Creativa i Humanística Logo del portal

PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓ PER A LA OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE MÀSTER UNIVERSITARI EN TRADUCCIÓ CREATIVA I HUMANÍSTICA PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE E TRADUZIONI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER LA UNIVERSITÀ DI PALERMO.

Els i les estudiants que participen al programa de mobilitat d'aquest títol, fins sis per curs acadèmic, tenen la possibilitat d'obtindre simultàniament el títol de Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali de la Università di Palermo i de Màster Universitari en Traducció Creativa i Humanística per la Universitat de València.

Els i les estudiants de la Universitat de València què dessitgen participar a aquest programa d'estudis de doble titulació hauran d'estar matriculats o matriculades al Màster en Traducció Creativa i Humanística i haber superat qualsevol dels graus següents de la Universitat de València (o equivalents d'altres universitats): Traducció i Mediació Interlingüística, Estudis Angleses o Llengües Modernes i les seues Literatures. També hauran de tindre coneixements de nivell B1+ –segons el Marc de Referència Europeu– a la llengua italiana, estar al corrent del pagament de les taxes i, si  escau, disposar de de visat o permís de residència.

Si haguera un nombre de candidats superior a les places ofertades (6), es realitzarà un procés de selecció segons els següents criteris: nota mitjana de l'expedient acadèmic pel qual s'accedeix al màster i nivell superior a l'exigit dels dos idiomes.

Els i les estudiants seleccionats s'incorporaran a la Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale de la Università di Palermo. Durant la seva estada. hauran de superar un mínim de 40 ECTS de la Laurea Magistrale in Lingue Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionali. Per a formalitzar la seva matrícula, es farà referència a la “taula de correspondències” i al pla d'estudis del programa de doble titulació.

Els i les estudiants hauran també de proveir-se d'un segur sanitari i de responsabilitat civil, el qual hauran d'acreditar a la seva arribada a la Università di Palermo.