Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Ciències Socials

No es preveuen complements de formació específics al programa de doctorat o fora seu. Es considera que l’oferta de màsters que configura el perfil d’ingrés recomanat és prou àmplia per no requerir aquests complements, raó per la qual estudiants interessats en el programa de doctorat procedents de màsters poc afins amb aquest programa haurien de cursar algun dels màsters associats al programa de doctorat i posteriorment sol•licitar l’admissió al programa.
Finalment, cal assenyalar que durant tot el període formatiu es fomentarà i facilitarà la participació en congressos i seminaris internacionals, així com la realització d’estades de recerca, preferentment de caràcter internacional, a centres universitaris de reconegut prestigi.