Universitat de ValènciaDoble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

Formació en Competències Informacionals

L'adquisició de competències informacionals és important en els nous plans d'estudis adaptats al EEES, en la qual el personal de biblioteques col·labora de forma activa amb el personal docent de la UV.

Les competències informacionals són un conjunt de capacitats que permeten a les persones reconèixer quan necessiten informació, cercar-la, gestionar-la, avaluar-la i comunicar-la de forma adequada.

Són capacitats necessàries per a l'aprenentatge al llarg de la vida i per al món laboral.

Una persona formada en competències informacionals:

  • Cerca la informació que necessita
  • Analitza i selecciona la informació de manera eficient
  • Organitza la informació adequadament
  • Utilitza i comunica la informació eficaçment, de forma ètica i legal

Competències informacionals

Autoformació

Aprèn a usar els recursos de la biblioteca i les habilitats informacionals amb presentacions, vídeos, tutorials, cursos gravats, etc. sobre aquest temes: conèixer la biblioteca, serveis, catàlegs, competències informacionals, guies i tutorials per matèries, RefWorks, etc.

Autoformació

Formació a la carta

 

Les biblioteques de la Universitat de València oferixen sessions de formació segons les necessitats d'un grup d'usuaris.

Aquestes sessions de "formació a la carta" podran consistir en:

  • Sessions sobre temes programats per les biblioteques però en dates i hores distintes a les ofertes.
  • Sessions sobre temes no contemplats en la programació de les biblioteques, relacionades amb un tema o recurs d'informació.
     

Formació a la carta

Calendari i cercador de cursos