Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local Logo del portal

Premio Joaquín Olivert

El Premi d'Iniciació a la Investigació Joaquín Olivert, promogut per la Càtedra Ciutat de Cullera, vinculada a l'IIDL i coordinada pel grup LOCSUS, és un reconeixement al millor treball de fi de grau, treball de fi de màster o tesi doctoral relacionat amb aspectes de desenvolupament local a la ciutat de Cullera.

PARTICIPANTS

El premi està dirigit a joves investigadors de grau, postgrau o doctorat, que ho hagen sigut en un termini no superior a 3 anys des de la data de convocatoria.

TEMÀTICA DELS TREBALLS

Podran presentar-se treballs inèdits als quals l’objecte d’estudi tinga relació directa i explícita amb la ciutat de Cullera i, al seu torn, s’emmarquen en alguna de les següents temàtiques:

  1. L’àmbit d’economia regional, urbana i el desenvolupament regional.
  2. L’ordenació i el govern del territori, incloent l’anàlisi, la planificació dels recursos territorials i la planificació estratègica.
  3. Els aspectes socials del desenvolupament local, la intervenció comunitària i la dinamització social, la governança, la concertació i la participación pública.
  4. Les relacions entre el turisme i el medi ambient (aigua, mobilitat, soroll, residus, qualitat de l’aire, transformació del sòl, el territori o el paisatge...), amb èmfasi en el cas de les destinacions turístiques de sol i platja.
  5. Les destinacions turístiques intel·ligents. Les smart cities, el control de maneig del big data, els serveis TIC i els seus possibles derivats.
  6. Treballs d’orientació tecnològica i les seues aplicacions.

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

Ser originals i inèdits. Hauran de tindre caràcter individual o de grup, però en aquest últim cas el nombre de signants serà igual o inferior a tres. Hauran d’haver sigut presentats en els 3 anys anteriors a la data de la convocatòria.

JURAT

Es constituirà un jurat de tres membres, presidit per la direcció de la Càtedra, amb un secretari i un vocal designats a l’efecte des de la propia Càtedra Ciutat de Cullera.

REQUISITS FORMALS I TERMINIS

  • Els treballs podran estar redactats en valencià, castellà o anglès.
  • Es presentaran en un document en format DNI A4 amb marges superior, inferior, dret i esquerre de 2.5 cm. El treball s’entregarà en suport informàtic en arxiu únic, en format PDF, per registre d'entrada de la UV o per ENTREU.
  • L’extensió màxima del text serà de 30.000 paraules sense incloure la bibliografia, l’índex i les notes.

PREMI

El text que siga declarat guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 750€, i serà publicat per l’IIDL de la Universitat de València. Vistos els treballs presentats, el jurat podrà declarar el premi desert en cas que considere que cap d’ells s’ajusta als criteris de qualitat exigits.

RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS

El resultat del Premi d’Investigació Joaquín Olivert es farà públic a la web de l’IIDL de la Universitat de València i a la web de la Càtedra Ciutat de Cullera.

ALTRES REQUISITS

La participació en implica l’acceptació íntegra de les bases i de la decisió del jurat, al qual correspondrà resoldre qualsevol dubte i reclamació no previstes.

INFORMACIÓ

catedracullera@uv.es