University of Valencia logo Logo UV Office of the principal Logo del portal

La Universitat de València compleix les seues funcions i realitza tota la seua activitat (docent, investigadora, cultural i de gestió) sota el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i ho desenvolupa i aplica mitjançant el corresponent ‘Pla d'Igualtat’.