University of Valencia logo Logo del portal

  • Polítiques d'Igualtat

La Universitat de València compleix les seues funcions i realitza tota la seua activitat (docent, investigadora, cultural i de gestió) sota el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i ho desenvolupa i aplica mitjançant el corresponent ‘Pla d'Igualtat’.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy