University of Valencia logo Logo Scientific Culture and Innovation Unit - Chair for Scientific Dissemination Logo del portal

FCT‐18‐13662 PLA ANUAL D'ACTIVITATS DE LA UCC+I DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Període: de l'1 de maig de 2019 al 30 de juny de 2020 (periode alterat per COVID-19)

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València manté un calendari estable d'activitats. Els seus eixos fonamentals d'actuació són els següents: la comunicació dels resultats de la investigació de la institució, l'assessorament i la formació en comunicació científica, les activitats de divulgació científica i la realització d'estudis de cultura científica.

El cofinançament en aquest projecte per part de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia permet continuar i ampliar la programació de les activitats dirigides a la promoció de la cultura i la comunicació científica de la UCC+i de la Universitat de València.