Logo de la Universdad de Valencia Logo del portal

L'entorn d'Aules descriu el servei de manteniment remot de les aules docents i d'accés lliure  gestionades en el domini Aules.

Aquest servei permet mantenir aplicacions i sistema operatiu dels ordinadors d'aquelles aules que s'hi acullen, utilitzant un Active Directory per a configurar les polítiques d'ús i un servidor RIS per a la instal·lació remota de les imatges dels PC. L'àmbit d'aplicació està restringit a PC amb sistema operatiu Windows XP. Els equips han de complir uns requeriments mínims.

Les aplicacions que s'instal·len en el domini Aules han de comptar amb la llicència d'ús corresponent, i en el formulari de sol·licitud d'instal·lació d'una aplicació és imprescindible emplenar l'apartat corresponent.

L'ús d'alguns recursos del sistema operatiu està restringit per evitar usos inadequats; no obstant això, és possible estudiar canvis dels permisos en casos singulars per a usos específics que ho necessiten.

Les peticions d'instal·lació de les aplicacions i les incidències de funcionament d'equips i aplicacions es tramitaran mitjançant una sol·licitud al CAU utilitzant les entrades corresponents a Aules Informàtiques.
 

Normes d'ús personal dels recursos informàtics i telemàtics de la Universitat.

Relació d'aules dels diferents campus.

Aules al campus de Burjassot:

 • Facultat de Químiques
 • Facultat de Farmàcia 
 • Facultat de Biològiques
 • Facultat de Físiques
 • Facultat de Matemàtiques
 • Biblioteca de Ciències.

Aules al campus de Blasco Ibáñez:

 • Filología 
 • Filosofía 
 • Fisioterapia 
 • Geografía i Historia 
 • Infermería 
 • Magisteri 
 • Medicina 
 • Odontología
 • Psicología.

Aules al campus de Tarongers:

 • Aulari Nord
 • Aulari Sud

 

Procediment de reserva d'aules.

Les reserves es faran a través de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es) o directament des dels quioscos ubicats en els campus. (Ubicació dels quioscos). S'hi pot accedir també des de la passarel·la web http://correo.uv.es.

 

Incidències informàtiques en les aules.

Les reserves es faran a través de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es) o directament des dels quioscos ubicats en els campus. (Ubicació dels quioscos). S'hi pot accedir també des de la passarel·la web http://correo.uv.es.

En cas de detectar algun problema o incidència informàtica, l'alumne es dirigirà al responsable de l'aula, que comunicarà la incidència a través de http://solicitudes.uv.es, mentre que el docent seguirà el procediment següent:

Si la incidència és de maquinari de l'equip (ratolí, monitor, teclat, etc.) caldrà entrar a http://solicitudes.uv.es i triar la sol·licitud denominada Incidències microinformàtiques, mentre que si es tracta d'un problema amb el programari o amb programes instal·lats, se seleccionarà la sol·licitud Aules/Laboratoris informàtics en la mateixa aplicació i es polsarà en Incidències.

 

Procediment per a la instal·lació de programari en Aules.

El procediment que cal seguir per a la instal·lació de programes informàtics en les aules adscrites al projecte Aules és el següent:

L'interessat haurà d'emplenar en primer lloc la sol·licitud d'instal·lació de programari en Aules, a través de http://solicitudes.uv.es i amb una antel·lació de 15 dies a la utilització del programari. Una vegada que s'haja emplenat i abans de seleccionar el botó Enviar, serà OBLIGATORI imprimir també aquest formulari emplenat per correu intern o fax (96 354 42 00) al Servei d'Informàtica, a l'atenció de:
Operació AULES - Servei d'Informàtica - Campus de Burjassot.

Així mateix, l'interessat haurà de proporcionar el programari en qüestió als responsables d'Aules de cada campus, amb la mateixa antelació, i per a inserir-lo en les aules que es detallen en el formulari.

 • Burjassot: Responsables d'Aules de Campus. Edifici Servei d'Informàtica. Campus de Burjassot. [Contactar]
 • Blasco Ibáñez: Responsables d'Aules de Campus. Servei d'Informática. Edifici de Rectorat. Campus de Blasco Ibáñez. [Contactar]
 • Tarongers: Responsables d'Aules de Campus. Servei d'Informàtica. Edifici Departamental Oriental. Campus de Tarongers. [Contactar]

L'interessat serà l'encarregat de provar el programari en el moment en què aquest es trobe disponible i li siga comunicat per part del Servei d'Informàtica.
 

 

 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies