University of Valencia logo Logo del portal

L'entorn d'Aules descriu el servei de manteniment remot de les aules docents i d'accés lliure  gestionades en el domini Aules.

Aquest servei permet mantenir aplicacions i sistema operatiu dels ordinadors d'aquelles aules que s'hi acullen, utilitzant un Active Directory per a configurar les polítiques d'ús i un servidor RIS per a la instal·lació remota de les imatges dels PC. L'àmbit d'aplicació està restringit a PC amb sistema operatiu Windows XP. Els equips han de complir uns requeriments mínims.

Les aplicacions que s'instal·len en el domini Aules han de comptar amb la llicència d'ús corresponent, i en el formulari de sol·licitud d'instal·lació d'una aplicació és imprescindible emplenar l'apartat corresponent.

L'ús d'alguns recursos del sistema operatiu està restringit per evitar usos inadequats; no obstant això, és possible estudiar canvis dels permisos en casos singulars per a usos específics que ho necessiten.

Les peticions d'instal·lació de les aplicacions i les incidències de funcionament d'equips i aplicacions es tramitaran mitjançant una sol·licitud al CAU utilitzant les entrades corresponents a Aules Informàtiques.
 

Normes d'ús personal dels recursos informàtics i telemàtics de la Universitat.

Relació d'aules dels diferents campus.

Aules al campus de Burjassot:

 • Facultat de Químiques
 • Facultat de Farmàcia 
 • Facultat de Biològiques
 • Facultat de Físiques
 • Facultat de Matemàtiques
 • Biblioteca de Ciències.

Aules al campus de Blasco Ibáñez:

 • Filología 
 • Filosofía 
 • Fisioterapia 
 • Geografía i Historia 
 • Infermería 
 • Magisteri 
 • Medicina 
 • Odontología
 • Psicología.

Aules al campus de Tarongers:

 • Aulari Nord
 • Aulari Sud

 

Procediment de reserva d'aules.

Les reserves es faran a través de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es) o directament des dels quioscos ubicats en els campus. (Ubicació dels quioscos). S'hi pot accedir també des de la passarel·la web http://correo.uv.es.

 

Incidències informàtiques en les aules.

Les reserves es faran a través de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es) o directament des dels quioscos ubicats en els campus. (Ubicació dels quioscos). S'hi pot accedir també des de la passarel·la web http://correo.uv.es.

En cas de detectar algun problema o incidència informàtica, l'alumne es dirigirà al responsable de l'aula, que comunicarà la incidència a través de http://solicitudes.uv.es, mentre que el docent seguirà el procediment següent:

Si la incidència és de maquinari de l'equip (ratolí, monitor, teclat, etc.) caldrà entrar a http://solicitudes.uv.es i triar la sol·licitud denominada Incidències microinformàtiques, mentre que si es tracta d'un problema amb el programari o amb programes instal·lats, se seleccionarà la sol·licitud Aules/Laboratoris informàtics en la mateixa aplicació i es polsarà en Incidències.

 

Procediment per a la instal·lació de programari en Aules.

El procediment que cal seguir per a la instal·lació de programes informàtics en les aules adscrites al projecte Aules és el següent:

L'interessat haurà d'emplenar en primer lloc la sol·licitud d'instal·lació de programari en Aules, a través de http://solicitudes.uv.es i amb una antel·lació de 15 dies a la utilització del programari. Una vegada que s'haja emplenat i abans de seleccionar el botó Enviar, serà OBLIGATORI imprimir també aquest formulari emplenat per correu intern o fax (96 354 42 00) al Servei d'Informàtica, a l'atenció de:
Operació AULES - Servei d'Informàtica - Campus de Burjassot.

Així mateix, l'interessat haurà de proporcionar el programari en qüestió als responsables d'Aules de cada campus, amb la mateixa antelació, i per a inserir-lo en les aules que es detallen en el formulari.

 • Burjassot: Responsables d'Aules de Campus. Edifici Servei d'Informàtica. Campus de Burjassot. [Contactar]
 • Blasco Ibáñez: Responsables d'Aules de Campus. Servei d'Informática. Edifici de Rectorat. Campus de Blasco Ibáñez. [Contactar]
 • Tarongers: Responsables d'Aules de Campus. Servei d'Informàtica. Edifici Departamental Oriental. Campus de Tarongers. [Contactar]

L'interessat serà l'encarregat de provar el programari en el moment en què aquest es trobe disponible i li siga comunicat per part del Servei d'Informàtica.
 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy