Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Descripció del servei

(Documentació: EL SIUV RESPON - Aules informàtiques)

L'entorn d'Aules descriu el servei de manteniment remot de les aules docents i d'accés lliure  gestionades en el domini Aules.

Aquest servei permet mantenir aplicacions i sistema operatiu dels ordinadors d'aquelles aules que s'hi acullen, utilitzant un Active Directory per a configurar les polítiques d'ús i un servidor RIS per a la instal·lació remota de les imatges dels PC. L'àmbit d'aplicació està restringit a PC amb sistema operatiu Windows XP. Els equips han de complir uns requeriments mínims.

Les aplicacions que s'instal·len en el domini Aules han de comptar amb la llicència d'ús corresponent, i en el formulari de sol·licitud d'instal·lació d'una aplicació és imprescindible emplenar l'apartat corresponent.

L'ús d'alguns recursos del sistema operatiu està restringit per evitar usos inadequats; no obstant això, és possible estudiar canvis dels permisos en casos singulars per a usos específics que ho necessiten.

Les peticions d'instal·lació de les aplicacions i les incidències de funcionament d'equips i aplicacions es tramitaran mitjançant una sol·licitud al CAU utilitzant les entrades corresponents a Aules Informàtiques.