Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

L'aplicació de Gestió de la Dedicació Horària està plantejada com un sistema que siga senzill de manejar i fàcil d'entendre per part del personal de la UV. L'aplicació ofereix diferents funcionalitats depenent dels tres diversos perfils d'accés que s'han definit, com ara Personal PAS, Gestor de les Unitats Funcionals i Administrador de l'aplicació.

Funcionalitats per a l'usuari final

L'accés al sistema es fa mitjançant la identificació de l'usuari amb la seua clau personal. A continuació se'ns mostra una pantalla amb un botó d'"Entrada" i un altres d'"Eixida" accessibles a l'usuari. A més, en el marge esquerre de la pantalla apareix un menú amb entrades a la fitxa personal, calendari i dades estadístiques de l'usuari.

La fitxa personal ens informa sobre:

El calendari base que tenim assignat, la unitat funcional a què pertanyem, sobre si gestionem o no la unitat funcional, el tipus d'horari.

Informació relativa als dies de vacances o de lliure disposició que té, tant d'enguany com de l'any anterior.

 • Dies lliures assignats
 • Dies lliures sol·licitats
 • Dies lliures consumits
 • Dies de vacances assignats
 • Dies de vacances sol·licitats
 • Dies de vacances consumits
 • Visualització del calendari personal de l'usuari mes a mes
 • Identificació mitjançant un codi de colors dels diversos tipus de jornades (laborable, festiu, vacances, torn)
 • Sol·licitud i revocació per rangs o per dies de permisos, dies lliures, vacances
 • Consulta de les hores treballades, les laborables i l'excedent
 • Consulta dels dies de vacances i els de lliure disposició sobre l'any actual i l'anterior
 • Opcions de consulta per mes, per setmana i per rang de mesos

Funcionalitats del gestor de la unitat

A més d'actuar com a un usuari final, un gestor de la unitat funcional tindrà accés a un menú de treball que li permetrà gestionar els calendaris de treball i incidències dels usuaris finals al seu càrrec.

Tot això, mitjançant:

 • Pantalla de cerca i llista d'usuaris entre aquells del seu grup
 • Assignació de dies de vacances anuals
 • Assignació d'un calendari a un usuari determinat
 • Manteniment de sol·licituds de dies sota petició dels empleats
 • Correcció d'incidències pendents
 • Validació de torns i vacances

Funcionalitats de l'administrador

Accés a opció de menú on l'usuari administrador puga definir els calendaris laborals generals de l'any en curs, per dies.

 • Donar d'alta/baixa usuaris gestors i assignar-los una unitat funcional que hauran d'administrar
 • Creació de calendari anual laboral pels usuaris
 • Manteniment de taules de paràmetres
 • Edició dels calendaris d'usuari amb les opcions següents:
  • Marcar, tipificar (assumptes propis, vacances, ILT, malaltia, vaga, etc.) i descripció de dies d'absència