Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Marc Organitzacional TI

El marc organitzatiu per a les tecnologies de la informació comprendrà el conjunt d'accions que realitza el Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació en coordinació tant amb el Servei d'Informàtica com amb els òrgans de govern de la Universitat de València, per a mobilitzar els nostres recursos TI de la forma més eficient en resposta a requisits regulatoris, operatius o de negoci.

Constitueix una part essencial del govern de la Universitat de València en el seu conjunt i aglutina l'estructura organitzativa i directiva ja que aquesta unió necessària per a assegurar que les Tecnologies de la Informació siguen les que suporten i faciliten el desenvolupament dels objectius estratègics definits per la nostra institució.

El marc organitzatiu a desenvolupar per a un bon govern TI, comprendrà:

1. Alineament estratègic, que se centrarà en:

 • Assegurar la connexió i integració del negoci amb els plans de TI.
 • Definir, mantenir i validar les propostes de valor de TI.
 • Alinear les operacions de TI amb les de la Universitat de València

2. Lliurament de valor:

Executar les propostes de valor durant el cicle de lliurament, assegurant que les TI lliuren els beneficis relacionats amb l'estratègia del negoci de la UV, concentrant-se a optimitzar costos, recursos i proporcionar un valor intrínsec a les TI.

3. Gestió del Risc requereix:

 • Cultura Organizacional per part de l'alta gerència i òrgans de govern de la UV.
 • Comprendre i entendre amb total claredat la necessitat del compliment de tots els requisits requerits.
 • Transparència i acció immediata en el tractament dels riscos.
 • Treballar en conjunt amb totes les àrees per a l'adequada gestió de riscos en la institució.

4. Gestió de Recursos TI, se centrarà en:

 • Organitzar de manera òptima els recursos de TI de manera que els serveis que els requerisquen els obtinguen en el lloc i moment necessaris.
 • Alinear i prioritzar serveis i productes existents de TI que es requereixen per a recolzar les operacions del negoci de la UV.
 • Controlar i monitorear els serveis TI propis i de tercers.

5.Mesurament del Rendiment, haurà de seguir i controlar: 

 • L'estratègia de la implantació.
 • L'estratègia dels projectes.
 • L'ús dels recursos.
 • El rendiment dels processos.

S'han de tenir clars els objectius de negoci de la pròpia Universitat de València i estructurar-los de la millor forma possible perquè els processos siguen eficaços, eficients, efectius i transparents. Tot açò ho fa possible la revisió i l'acció constant dels indicadors, sense un efectiu mesurament del rendiment, els altres quatre aspectes del Govern TI és molt probable que fallen.

Una vegada implantat el sistema de Govern de TI, aquest no ha de romandre inflexible davant els canvis en el seu entorn sinó que ha de caracteritzar-se per la seua anticipació per a afrontar canvis inesperats i planificar els esperats, agilitat en temps de resposta i adaptabilitat per a acte-aprendre i d'acte-organitzar-se amb base en les experiències anteriors.