Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

RODERIC

Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament la Recerca i la Cultura
És el repositori institucional de la Universitat de València. Es concep com una finestreta única per a l'accés i la difusió de la producció digital de la Universitat. RODERIC respon al compromís de la Universitat amb el moviment d'accés obert al coneixement adquirit amb la seva adhesió a la Declaració de Berlín (30 Setembre de 2008).

GREC

Aplicació de Gestió de la Investigació, desenvolupada per la Universitat de Barcelona i que actualment és utilitzada per diverses institucions i organismes d'investigació, entre les quals hi ha la Universitat de València.
GREC inclou un conjunt de bases de dades: Curícula Vitarum, projectes, publicacions, etc.), entorns de suport (taules, informació, registre, etc.) i programes d'explotació.

Díptic presentació GREC