Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal


logointro.jpg

La Xarxa Espanyola de Supercomputació es va inaugurar al març de 2007, davant la necessitat d'augmentar la capacitat de càlcul que dóna servei a la comunitat científica. A conseqüència d'aquesta necessitat es va procedir a realitzar una actualització del supercomputador MareNostrum, en la qual es van substituir els blades JS20 per blades JS21, ambdós d'IBM, amb el que es duplica la seua capacitat de còmput. Els blades substituïts es van utilitzar per a crear una estructura distribuïda de Supercomputadores en diferents emplaçaments de la geografia espanyola.

La meitat d'aquests blades es va utilitzar per a ampliar Magerit, el supercomputador pertanyent al CeSViMa (UPM). La resta es va repartir, a parts iguals, per a crear els nodes de les universitats de Cantàbria, Màlaga, València, Zaragoza i l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC). D'aquesta forma, la RES queda formada pels següents supercomputadors:

  • MareNostrum en el BSC (Barcelona Supercomputing Center)
  • Magerit en el CeSViMa (Universidad Politécnica de Madrid, Madrid)
  • Altamira en el IFCA (Universidad de Cantabria, Cantàbria)
  • LaPalma en el Instituto de Astrofísica de Canarias
  • Picasso en la Universidad de Málaga
  • Tirant en la Universitat de València
  • CaesarAugusta en el BIFI (Universidad de Zaragoza)

Posteriorment s'uniria Atlante, en el Instituto Tecnológico de Canarias i MinoTauro, un sistema amb GPUs en el BSC. En l'actualitat, la RES ampliada és una Infraestructura Científic Tècnica Singular (ICTS)  distribuïda. La informació actualitzada dels seus membres i capacitats pot ser consultada en el següent enllaç.

En la Universitat de València, la màquina es denomina Tirant, en honor al protagonista de la novel·la valenciana Tirant lo blanc, escrita per Joanot Martorell en 1490.

Al novembre de 2012, MareNostrum pateix una segona actualització, passant a ser un sistema d'1 PFlop/s (1 Peta Flop). Com a conseqüència, tots els nodes de la RES s'actualitzen i Tirant passa a tindre una configuració de 2048 cores PowerPC 970+ i 4 TB de RAM distribuïda, amb una potència de pic de 18,8 TFlops/s.

Al Juliol de 2017, MareNostrum s'actualitza novament i passa a tindre 11 PFlop/s, per la qual cosa al Juliol de 2018 i després d'unes obres d'actualització del Centre de Procés de Dades de Burjassot, es posa en marxa Tirant v3. El nou sistema està format per 336 nodes, cada un d'ells amb dos processadors Intel Xeon SandyBridge E5-2670 a 2,6 Ghz i 32 GB RAM DDR3 (5376 cores) . Açò proporciona al nou Tirant 111,8 Tflop/s de rendiment i 10 TB de memòria distribuïda. Per primera vegada, Tirant munta un sistema d'emmagatzemament basat en Lustre, que li proporciona 283 TB, suficient per a les necessitats d'emmagatzemament de la majoria dels usuaris.

Aquests supercomputadors són accessibles per qualsevol investigador, repartint-se el temps de càlcul entre la RES, que en el cas de Tirant disposa del 50%, i la institució que ho acull, que disposa del 50% restant.