Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Projectes UNIDIGITAL

El Reial decret 641/2021, de 27 de juliol, regula la concessió de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Presentació de la sessió informativa del Ministeri d’Universitats sobre el projecte UniDigital

El Consell Europeu, davant la situació generada per la pandèmia internacional provocada per la COVID 19, en la seua reunió del 21 de juliol de 2020, va acordar un paquet de mesures amb què es persegueix que la Unió Europea i els estats membres puguen eixir reforçats d’aquesta crisi. Aquestes mesures combinen el futur marc financer pluriennal (MFP) per a 2021-2027 reforçat i la posada en marxa de l’instrument europeu de recuperació  Next Generation EU. Un element essencial per al procés de recuperació i reconstrucció és la modernització del sistema universitari espanyol.

El Ministeri d’Universitats ha definit diverses reformes i inversions per a executar aquest instrument europeu de recuperació, plasmades en el component 21 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, aprovat per la Comissió Europea el passat 16 de juny. El component 21 del Pla s’anomena «Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l’educació primerenca de 0 a 3 anys», i pel que fa a les inversions, persegueix, d’una banda, la requalificació del sistema universitari espanyol i, de l’altra, la seua modernització i digitalització.

Amb la finalitat de permetre l’execució del component 21 de l’esmentat pla, s’aprova el Reial decret 641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. En aquest s’instrumenta la inversió C21.I5 «Millora d’infraestructures digitals, l’equipament, les tecnologies, la docència i l’avaluació digitals universitaris». Es tracta d’una inversió de caràcter pluriennal, dirigida a modernitzar el sistema universitari espanyol mitjançant l’impuls a projectes i iniciatives en l’àmbit de la digitalització.

Aquestes ajudes van dirigides a fomentar la inversió en infraestructures, desenvolupaments tecnològics i projectes d’innovació docent per a millorar els recursos acadèmics en digitalització; reduir la bretxa digital del personal acadèmic i de l’estudiantat; impulsar projectes d’innovació digital interuniversitaris de caràcter estratègic i interdisciplinari, i impulsar la formació digital, amb l’objectiu d’aconseguir un increment en l’índex de digitalització de les universitats d’almenys un 10% respecte a 2019.

Amb aquesta finalitat, les universitats beneficiàries destinaran les subvencions atorgades a executar projectes que hauran d’estar orientats a la digitalització i transformació digital en l’àmbit de la docència, la gestió o la governança. El pla de digitalització s’anomena UniDigital pel Ministeri d’Universitats. Aquests projectes poden ser desenvolupats individualment per la universitat beneficiària, per a donar resposta a les seues pròpies necessitats de digitalització i modernització, o bé mitjançant projectes col·laboratius entre diverses universitats, susceptibles de generar solucions que puguen ser d’interès general per al sistema universitari. Aquests projectes s’han d’emmarcar en les línies d’actuació següents:

  • Línia 1. Millora d’equipament digital
  • Línia 2. Educació digital
  • Línia 3. Continguts i programes de formació
  • Línia 4. Plataformes de serveis digitals

En l’Ordre per la qual es concedeixen les subvencions previstes en el Reial decret 641/2021, de 27 de juliol, s’indica l’import destinat a la Universitat de València, que puja a 3.210.993,10 € (2.745.117.10 € –quantia 2021– i 465.876,00 € –quantia 2022–).

En aquest sentit, el Servei d’Informàtica de la Universitat de València té concedits els projectes relacionats al menú lateral amb fons NEXT GENERATION UE.