Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Signatura d'una petició

Amb caràcter general, totes les peticions de suport TIC, han de ser tramitades mitjançant el portal del Catàleg de peticions de suport TIC a la UV que es troba en:

En aquesta pàgina trobarà formularis per a realitzar sol·licituds i peticions de diferent tipus. Moltes de les peticions que es realitzen tant al Servei d'Informàtica, com a la Universitat de València, es faran a través de la seu electrònica Entreu, o bé depenent de l'àmbit d'actuació a través d'altres plataformes de suport i atenció. És possible que alguns dels formularis requerisquen una signatura de puny i lletra per a la seua tramitació. Aquesta pàgina per tant estarà sotmesa a constant actualització depenent de la progressiva implantació de l'administració electrònica en la nostra Universitat.

 

Totes les peticions que ací es relacionen són accessibles bé des de la plataforma del nostre Centre d'Atenció a usuaris /es, o bé a través de diferents servidors de bases de dades, tant d'usuaris com de dispositius i màquines en xarxa.

D'aquesta forma, intentem integrar-les totes per a una fàcil localització.

Totes les plataformes esmentades són les que suporten totes les peticions que ací s'enllacen, és a dir, només es tracta d'una relació de les mateixes.