Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Per tal de gestionar la producció científica, la Universitat de València va adquirir a l'octubre de 2003 l'aplicació GREC (Gestió de la Recerca), desenvolupada per la Universitat de Barcelona.

A data d'avui, juny de 2005, les tasques que s'hi han dut o duran a terme són les següents:

Implantació i posada en marxa de GREC a la Universitat de València

GREC és una plataforma per a la gestió, el seguiment i l'avaluació de totes les activitats de la ciència i la tecnologia, és a dir, un conjunt de sistemes d'informació que té com a objectiu principal racionalitzar la gestió i la planificació de la ciència i la tecnologia aplicades a institucions públiques i privades amb activitat d'aqueix tipus.

Mitjançant GREC, un organisme, institució o empresa involucrada en activitats de I+D+I pot obtenir, entre altres beneficis:

 • La gestió informatitzada del currículum dels seus investigadors, amb informes i indicadors.
 • El directori dels recursos humans d'investigació, línies d'activitat, especialitats, sectors d'aplicació i producció cientificotecnològica, i informes diversos sobre aquests.
 • El directori dels col·lectius implicats (institucions, centres, departaments, grups, etc.) i podrà fer la gestió informàtica de convocatòries, sol·licituds i activitats, planificació i distribució de recursos. Així mateix, pot identificar la competència i excel·lència, els punts forts i febles del sistema, etc.
 • Un sistema gerencial de finançament que permet una gestió estratègica dels recursos, la simulació i prospectiva d'accions de política científica, i la gestió i el seguiment de contractes programa.
 • Un sistema de difusió i intercanvi d'informacions, elaboració d'informes d'activitat i memòries, i recerca d'especialistes.
 • Un sistema de foment de col·laboració cientificotecnològica que permeta l'augment de les relacions entre el sistema públic de ciència i tecnologia i el sector privat (empreses).
 • Un sistema d'avaluació qualitativa i quantitativa de tota la producció científica i tecnològica, mitjançant indicadors, aplicació de barems i diversos processos metodològics.

Elaboració i avaluació de la Memòria d'investigació

Amb la producció científica introduïda pels investigadors es va elaborar la Memòria d'investigació de la Universitat de València i la corresponent avaluació a GREC.

El procés definit és el següent: una vegada elaborada la Memòria a GREC, s'envia una Memòria provisional als departaments i instituts, i després d'un termini per a la presentació d'al·legacions, s'elabora la Memòria definitiva dels departaments i instituts.

Per tal que la permanent de la Comissió d'Investigació puga avaluar i validar la Memòria, s'ha desenvolupat en el Servei d'Informàtica una aplicació basada en la plataforma J2EE: uvAvalGREC. Els membres de la permanent, accedint-hi amb el seu usuari i contrasenya de correu electrònic, poden validar telemàticament l'avaluació efectuada per GREC.

Càlcul de la distribució del FIU

Amb la producció científica revisada pels membres de la permanent, el Servei d'Informàtica ha desenvolupat una aplicació J2EE, uvFiuWeb, que permet establir i calcular el repartiment del FIU corresponent als departaments i instituts, d'acord amb la producció científica avaluada per GREC i revisada pels membres de la permanent. Aquesta aplicació permet establir paràmetres com ara el pressupost que cal repartir als departaments i als instituts, i així també el pressupost base per als instituts. Permet també en qualsevol moment fer un recàlcul de la distribució, consultar la distribució per departaments i instituts i imprimir les llistes corresponents.

Les dues aplicacions, uvAvalGrec i uvFiuWeb, estaran integrades en l'aplicació MECENAS.

Publicació de les dades de recerca i de la Memòria d'investigació

Tots aquells resultats considerats en la Memòria d'investigació com a producció científica (avaluats en primera instància per GREC i revisats per la permanent) són actualitzats a GREC i marcats com a validats.

Mitjançant unes interfícies web de GREC podrem oferir un portal de consulta de dades de recerca obert a Internet.

També compta GREC amb una interfície web que permet la consulta de la Memòria d'investigació només als membres de la Universitat de València.

Models de currículum oficials a Curricul@

La definició de models normalitzats de currículums presents en l'aplicació Curricul@ és àmpliament utilitzat pels professors i investigadors. A hores d'ara els models que s'hi pot obtenir són:

 • MEC 2004: Segueix el model establert pel Ministeri.
 • Conselleria: Currículum de la Generalitat Valenciana.
 • Abreujat (Normalitzat): 10 últims anys.
 • Abreujat (Normalitzat): 5 últims anys.
 • Complet: Treu totes les dades del currículum.
 • Ramón y Cajal: Segueix el model establert pel Ministeri per les convocatòries del Programa Ramón y Cajal.
 • Juan de la Cierva: Model pel Programa Juan de la Cierva.
 • FIS: Segueix el model del Fons d'Investigació Sanitària (FIS).
 • FIS: Per a projectes d'investigació.

El currículums poden obtenir-se en diferents formats (pdf, rtf, html...) i en diferents idiomes (valencià, castellà i està preparant-se l'anglès).

Grups d'investigació: Curricul@ de Grups

Una eina que inclou GREC és Curricul@ de Grups, pendent d'implantar-se a la Universitat de València. Aquesta permet l'actualització i gestió del currículum dels grups d'investigació, així com l'obtenció d'aquests en diversos formats. Mitjançant un accés segur i individualitzat, el grup pot introduir el seu currículum, constituït a partir dels curricula individuals dels investigadors que formen part del grup, i actualitzar-lo des de qualsevol punt d'accés a Internet. L'aplicació permet a cada grup usuari visualitzar el seu currículum col·lectiu, modificar-lo, desar-lo en disc, tramitar-lo o imprimir-lo en el format que es vulga i amb la selecció de dades escollides.

Portal Oferta Cientificotècnica i Oferta Tecnològica

Lligat amb els grups d'investigació, s'implementarà un portal de consulta de grups d'investigació, així com l'Oferta Cientificotècnica i l'Oferta Tecnològica de la Universitat de València oferida pels grups d'investigació.

Portal de convocatòries d'investigació i entrades a GREC

Una altra eina que incorpora GREC és un portal d'informació sobre les diferents convocatòries (actives o ja tancades) que poden interessar tant a professors com a alumnes de la Universitat. També inclou l'opció que un investigador puga apuntar-se a una llista de correu per a rebre informació sobre les noves convocatòries.