Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

L'objectiu és oferir al Servei d'Investigació i als departaments i instituts una eina informàtica que permeta el seguiment de l'execució i la justificació dels projectes d'investigació, estant plenament connectat amb el sistema de Gestió Econòmica SICUV.

Altres objectius relacionats amb la gestió dels projectes:

  1. Desenvolupament a MECENAS dels manteniments necessaris dels projectes d'investigació (dades del projecte, previsió de despeses, previsió d'ingressos, personal contractat a càrrec del projecte...).
  2. Integració amb Gestió Econòmica, SICUV, per a la sol·licitud de clau específica, i la posterior notificació al investigador.
  3. Desenvolupament de llistes d'explotació de dades.
  4. Integració de l'actual eina de consulta de projectes d'investigació a MECENAS (coneguda com a invesweb/sicuv).
  5. Procés de càrrega a GREC dels projectes d'investigació.
  6. Accés del PDI a les dades MECENAS.