Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

En aquest subsistema caldria destacar els següents mòduls:

  • 1. Gestió de personal de suport a la investigació i becaris d'investigació

Aquest punt és un objectiu principal pel que fa a la integració amb els sistemes de Personal i Nòmina, i l'enllaç amb el sistema de Gestió Econòmica.

  • 2. Personal investigador extern a la Universitat de València

S'hauria de definir un procediment pel qual els investigadors externs que desenvolupen la investigació a la Universitat de València i no tenen relació contractual (investigadors del CSIC, sabàtics a la Universitat...) queden registrats al sistema de personal per tal que puguen tenir accés als serveis corresponents de la Universitat (accés a biblioteques, ajudes, memòria d'investigació, aplicació Curricul@...).

  • 3. Adscripció a instituts d'investigació

El Servei d'Investigació ja disposa d'una aplicació informàtica per tal d'adscriure els investigadors a instituts i centres d'investigació de la Universitat. Simplement caldria integrar aquest aplicatiu a MECENAS.