Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Actualment són molts els organismes que financen activitats de I+D+I. El Servei d'Investigació actua com a intermediari entre els organismes esmentats i la Universitat, i duu a terme les tasques següents:

  1. Identificar els organismes de finançament i les activitats.
  2. Difusió de la informació.
  3. Assessorament de les activitats esmentades.
  4. Registre i tramitació de sol·licituds.
  5. Registre de les resolucions.

Per tant, el subsistema que inclou MECENAS ha de reunir aquestes característiques i, tal i com s'esmentava a la producció científica, s'han d'exportar aquestes convocatòries a GREC per tal de poder difondre la informació convenientment.

En aquest punt enclavaríem la sol·licitud i gestió de les convocatòries d'ajudes del Vicerectorat d'Investigació.

Actualment, les sol·licituds a les convocatòries del Vicerectorat d'Investigació són introduïdes telemàticament pels mateixos interessats i gestionades pel Servei d'Investigació.