Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Actualment la Secretaria virtual consisteix en una oferta de diferents serveis d’informació als diferents col·lectius d’usuaris de la Universitat de València.

Com a resum dels serveis d’informació disponible podem esmentar:

Consultes d’informació general i accions de l’usuari/carnet

 • Oferta de curs acadèmic: sobre grups i subgrups, places i horaris
 • Consulta de saldo del moneder electrònic (només des de quioscos)
 • Suggeriments del servei
 • Notícies dels serveis d’Estudiants, Recursos Humans PDI i PAS
 • Inici de la contrasenya d’usuari de la UV (només des de quioscos)
 • Actualització de la fotografia per a les aplicacions de la Universitat
 • Consulta formació personal (cursos rebuts i cursos impartits)

Reserves de llocs d’ordinador

 • Reserva de llocs d’ordinador en les aules informàtiques
 • Consultes i anul·lacions

Informació personalitzada a l’estudiant

 • Consulta de matrícula i expedient acadèmic
 • Consulta de qualificacions de cada curs acadèmic
 • Consulta de dades sobre l’ordenació i el resultat de la cita de matrícula
 • Consulta de beques
 • Consulta dels horaris de les assignatures per setmanes
 • Consulta de vistiplaus
 • Visió de l’adaptació a un nou pla d’estudis
 • Sol·licitud de canvi de grup/subgrup
 • Sol·licitud d’ampliació de matrícula
 • Sol·licitud de pràctiques d'empresa

Informació personalitzada a personal de la UV

 • Consulta del rebut d’havers de nòmina corresponent als últims tres anys
 • Consulta de les acumulacions d’havers, retencions, etc. d’un perceptor (anual)
 • Consulta del pla de pensions de la Universitat
 • Actualització de les targetes de pàrquing

Personal Docent Investigador

 • Consulta de les obligacions docents: assignatures, càrrega docent, horaris i llista d’estudiants matriculats

Personal d’Administració i Serveis

 • Consulta del full de serveis
 • Enviaments de correu
 • Administradors PAS: full de serveis
 • Administradors de canvis de grup/subgrup: sol·licituds, denegacions i llistes
 • Administradors d’ampliació de matrícula: sol·licituds i llistes
 • Administradors per a inicialitzar la contrasenya d’un usuari de la UV

Per utilitzar aquest accés web a Secretaria Virtual heu d'habilitar els cookies per a aquesta sessió en el vostre navegador. Hem provat els navegadors Internet Explorer i Firefox. També cal que executeu javascript.

En invocar en el vostre navegador l'URL de secvirtual observareu que us demana un usuari i una contrasenya. Aquest usuari correspon al vostre usuari de correu de la Universitat de València. Per a activar un compte de correu en la nostra universitat, cal accedir a la pàgina del servidor.