Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

ActasWeb
Aquesta aplicació permet, accedint des d'un Navegador, la introducció i consulta de qualificacions en les Actes per part dels Professors de les Assignatures. A més de, informació resumeixen, terminis de lliurament i estadístiques per estat i convocatòria, informació de Docència d'un professor i/o departament, horaris de la docència en aula,....
 

  • ADDENDA DE LES ACTES DIGITALS AL MANUAL D'AJUDA [ VAL. / CAS. ]