Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Indicacions TFG i TFM COVID19

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat en sessió de 28 d'abril de 2020 un document de criteris acadèmics d’adaptació del format presencial al format no presencial de la docència i l’avaluació com a conseqüència de la covid-19. El document inclou una instrucció del vicerectorat d'estudis i política lingüística en relació amb la tutorització, dipòsit i defensa de TFG i TFM. A continuació es presenta l'adaptació que la Facultat de Ciències Socials ha realitzat de les esmentades instruccions per a les titulacions que ofereix: