UVtransparènciaUniversitat de València Logo del portal

El Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat té la funció del foment de la presència de la Universitat de València en la seua àrea d'influència com a mitjà de connexió amb les institucions i la societat locals i de la seua visualització.

Projecció territorial i Societat

Pretén la visualització i implicació de la Universitat de València en la seua àrea d'influència immediata a través de l'impuls de la transferència efectiva de les activitats universitàries, en particular les que es relacionen amb formació, investigació i transferència de coneixement a la societat valenciana i a les entitats locals que la representen. Especialment es treballa amb ajuntaments (266 en la província de València), mancomunitats (més de 70 agrupacions) i diferents associacions representatives tant municipals, comarcals com supracomarcals, de caràcter cultural, social, empresarial, etc.

Les estratègies que s'estan impulsant persegueixen: la formació dirigida a la ciutadania i, en particular, a col·lectius específics (joves, majors, empresaris, treballadors, estudiants, polítics locals, etc.); la investigació aplicada, desenvolupada pels investigadors universitaris; i la visualització de la Universitat mitjançant la transferència del coneixement de la mateixa en la societat.